onsdag 23 mars 2011

Alphyddan

1915 ca byggdes huset ut. För att vinna 1 meter (?) längre vardagsrum och sovrum byggdes hela taket om. Mest troligt är dock att de ville ändra utseendet på huset. Jugendstilen kändes säkert hopplös förlegad. Vi tog bort de felmonterade plåtarna och hittade svamp i den högra stolpen och syllen. Det skadade virket togs bort och det oskadade virket har under vintern behandlats med boracol. Nu har vi beställt en ny syll och sågat pärlspont som ska målas och monteras under våren.
Efter lite trixande med Paint så skulle det kunna se ut såhär!
Förhoppningsvis lite mindre muppigt med rätt storlek på teglet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar